Select Page

AB HORIZON 2020

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı olup, dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.

 • Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
 • ERC projeleri : %100
 • Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.
 • KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:

-Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro
-Faz 2: %70
-Faz 3: Doğrudan destek yok

Destek Kapsamındaki Projeler
Horizon 2020 Programı kapsamında verilen destekler 3 temel başlık altında toplanmıştır.

1- Toplumsal Sorunlara Çözümler

 • Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
 • Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Biyoekonomi ve Denizcilik Araştırmaları
 • Enerji
 • Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
 • İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler
 • Değişen Dünyada Avrupa; Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar
 • Güvenli Toplumlar

2- Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik 

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı
 • Biyoteknoloji
 • Uzay
 • Risk Finansmanına Erişim
 • KOBİ’lerde Yenilikçilik

3- Bilimsel Mükemmeliyet

 • Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bireysel takımların yürüttüğü öncül araştırmalar
 • Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)
 • Marie Sklodowska-Curie Faaliyetleri (MSCA) Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları
 • Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil) Dünya standartlarında olanaklara erişim