Select Page

TÜBİTAK Sürekli Açık Programlar

TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI

Türkiye’deki Tüm işletmelerin başvurabileceği, sürekli açık olan çağrı programlarıdır. 

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri  

  • TEYDEB’in ilk çıkan destek programıdır. KOBİ ölçeğindeki işletmelerin başvurabildiği bir programdır.
  • Destek Üst Limit: Üst limit yok, Destek Oranı :%40-60

1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği 

  • Özel sektör kuruluşları ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.
  • Destek Üst Limit: 400.000 TL, Destek Oranı : %75

1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç

  • KOBİ statüsündeki işletmeler 500.000 TL nin altında bütçeye sahip projeler için yararlanabilir.
  • Destek Üst Limit:  375.000 TL, Destek Oranı : %75

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri

  • Daha çok AB programları menşeli EUREKA, ERA-NET, EUROSTARS gibi çağrı esaslı uluslararası programlara sunulan, ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler bu programdan yararlanabilmektedir.
  • Destek Üst Limit: Üst limit yok, Destek Oranı: % 50-75