Select Page

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Ar-Ge projelerinin amacı elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilip desteklenmesini kapsamaktadır.

 • Destek oranı en fazla %75’dir.
 • Projelere verilebilecek destek süresi en fazla 36 aydır.

Proje destek başvurusu şartları:

 • Proje destek başvuruları kuruluşlar tarafından yapılabilir.
 • Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusunun faaliyet alanıyla ilişkili olması gerekir.
 • Başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıldır faaliyette olması gerekir.
 • Başvuruyu yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekir. Projenin gerçekleştirilmesinde görev alması kaydıyla, kuruluş ortakları gerçek kişiler, kuruluşun bünyesinde çalışan olarak değerlendirilir.
 • Kuruluşlar bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda ortaklardan biri proje esas muhatabı olarak proje başvurusunda belirtilir.
 • Ortak başvurularda; kuruluşlar, projede yer alan personel sayısının en az 3 de 1 i kadar personeli en az 1 yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması şartını birlikte sağlayabilirler.
 • Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde her bir sektör için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilir.
 • Ar-Ge projesine ait çalışmalar Türkiye’de yürütülür.
 • Başvuru şartlarını sağlayan proje destek başvuruları değerlendirilmek üzere kabul edilir.

2015 Yılı Desteklemede Öncelikli Ar-Ge Konuları

 • Elektronik – Haberleşme
 • Havacılık ve Uzay Teknolojileri
 • Demiryolları
 • Denizcilik