Select Page

Turquality İhracat Destekleri

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ekonomi Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir.

Destek Kalemleri ve Limitleri 

Faydalanıcı: Destek kapsamına alınan markaya ilişkin şirket
Destek Oranı : %50
Destek Limiti : Limitsiz

 • Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Tanıtım, Reklam ve Pazarlama
 • Ofis/Depo/Lokanta/Kafe Kira
 • Mağaza Kira (Aynı anda azami 50 mağaza için)
 • Ofis/Depo/Lokanta/Kafe Temel Kurulum Giderleri (Destek Limiti : 200.000 USD/birim)
 • Mağaza Temel Kurulum Giderleri (Destek Limiti : 200.000 USD/ mağaza (aynı anda azami 50 mağaza için)
 • Reyon Kira
 • Showroom Kira/Dekorasyon
 • Sertifikasyon
 • Franchise Dekorasyon (Destek Limiti : 100.000 USD / mağaza (toplam azami 100 mağaza için) Süre/Adet: 2 yıl)
 • Franchise Kira (Destek Limiti : 200.000 USD / mağaza (toplam azami 100 mağaza için) Süre/Adet: 2 yıl)
 • Danışmanlık (Destek Limiti : 600.000 USD / yıl)
 • Tasarımcı/ Aşçı/ Şef İstihdamı
 • Gelişim Yol Haritası (Destek Oranı : % 75 Destek Limiti : 200.000 USD / destek dönemi)