Select Page

İŞKUR İstihdam Desteği

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

   • En az 2 ile 10 çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı iş yerlerine yeni katılan bir çalışan İŞKUR tarafından azami 160 fiili gün desteklenmektedir.
   • 11 ve üstü mevcut sigortalı çalışanı olan iş yerlerine ise çalışan sayısının 10’da 1’i kadar katılımcı verilebilmektedir.
   • Program süresince katılımcı zaruri giderleri (günlük 36,5 TL) ve sigorta prim giderleri Kurum tarafından karşılanmaktadır.
   • Bu şekilde işverenler, katılımcıyı işin başında görme imkanı bularak kendi ihtiyacına göre yetiştirebilmektedir.
   • Programa katılma koşulları:
    15 yaşını doldurmak,
     Kuruma kayıtlı olmak,
     İşsiz olmak

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SONRASI TEŞVİKLER

   • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda,
    İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,
     Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile
    SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
   • 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda
    – 
    Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
    – Programa katılan kişilere İŞKUR’ un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı bulunmaktadır.

GENÇ ve KADIN İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Kimler Yararlanabilir?
31.12.2015 tarihine kadar işe alınmış olması, bu kişinin son 6 ay içinde SGK’ ya bildirilmemiş olması ve işe girdiği iş yerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

   • 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
    – Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,
    – Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,
    – Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,
   • 29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,
    Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay,
    Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,
     18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenmektedir.