Select Page

Kredi Faiz Desteği

KOSGEB 2018 YILI Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” ilan edilmiştir.

Destek Kapsamı

İşletmelerin kullanacakları kredilerde işletme başına en fazla 300.000 TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Kullanılmış makine-teçhizat bu destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Faiz Oranı

İşletmeler kredi desteğinden Sıfır Faiz ile yararlanabilecektir.

Geri Ödeme

İlk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak uygulanacaktır.

Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecektir.

Değerlendirme

  • Başvuru tarihinin sona ermesi ile KOSGEB sistemi, her bir işletme için Değerlendirme Tablosunda yer alan Sektör, Ölçek ve Kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.
  • KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.
  • İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.
  • Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.
  • Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Başvuru ve Süreç Takvimi

İşletme başvuruları 04.06.2018 – 01.08.2018
KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi 02.08.2018 – 13.08.2018
İşletme düzeltme ve revizyonu 14.08.2018 – 24.08.2018
KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı 25.08.2018 – 03.09.2018

 

Notlar

  • 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.
  • İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup, işletmelerin Yerli Mali Tebliğineuygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.