Select Page

Tasarım Faaliyetlerine Yönelik İhracat Destekleri

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEKLERİ

Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği bir takım giderler desteklenmektedir.

2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliği’nin amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Destek kapsamında;

 • Tasarımcı şirket; Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,
 • Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,
 • Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri

ifade eder.

Desteklenecek Faaliyetler

Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

1) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri aşağıda yer alan giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

   • TV reklam giderleri (TV reklamları, TV reklam yayın telifi, TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu, TV programlarına sponsorluk)
   • Radyo reklam giderleri (Radyo programlarına sponsorluk, Radyo reklam yayın telifi,Radyo reklamları, Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonu)
   • İnternet harcama giderleri (E-ticaret sitelerine üyelik, İnternet ortamında verilen reklamlar, Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi, Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi, Sosyal medyada verilen reklamlar, Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi, Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri)
   • Basılı tanıtım giderleri (Afiş, Broşür, El ilanı, Gazete/dergi reklamları, Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme, Katalog/kartela)
   • Açık hava reklam giderleri (Açık hava elektronik ekranları, billboard/ pano/ tabela, bina/ cephe/ duvar/ çatı reklamı, durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme, totem reklamı
   • Fuar giderleri (Fuar katılım bedeli/stant kirası, stant tasarımı ve dekorasyonu, organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetleri, fuar kataloğu, nakliye, fuar katılımına ilişkin ısıtma/ elektrik/ su/ internet/ temizlik/ güvenlik/ sigorta giderleri)
   • Özel tanıtım giderleri (Defile/ show/ özel sergi/ lansman/ basın tanıtımı/ kokteyl/ seminer/ konferans faaliyetleri, marka promosyon/ iletişim/ basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları,tadım aktiviteleri,  Konferans, Kongre, Panel ve Seminer ile Uluslararası Tasarım Yarışması/ Ödül Töreni Katılım Giderleri, Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri, Zincir marketlerin raflarına ve cafe/ bar/ restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli), Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar/ soğutucular)
   • Diğer tanıtım harcamaları (Tanıtım filmi yapımı, sinema reklamı, sponsorluk, toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

2) Yurt dışı birimlerinin;

   • Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
   • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

3) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

4) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

5) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Yönetim Danışmanlığı, Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları, Tasarım Danışmanlığı, Hukuk Danışmanlığı gibi danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

tutarında destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle desteklenir.

Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

1) Yurt dışında gerçekleştirecekleri aşağıda yer alan giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

   • TV reklam giderleri (TV reklamları, TV reklam yayın telifi, TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu, TV programlarına sponsorluk)
   • Radyo reklam giderleri (Radyo programlarına sponsorluk, Radyo reklam yayın telifi,Radyo reklamları, Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonu)
   • İnternet harcama giderleri (E-ticaret sitelerine üyelik, İnternet ortamında verilen reklamlar, Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi, Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi, Sosyal medyada verilen reklamlar, Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi, Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri)
   • Basılı tanıtım giderleri (Afiş, Broşür, El ilanı, Gazete/dergi reklamları, Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme, Katalog/kartela)
   • Açık hava reklam giderleri (Açık hava elektronik ekranları, billboard/ pano/ tabela, bina/ cephe/ duvar/ çatı reklamı, durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme, totem reklamı
   • Fuar giderleri (Fuar katılım bedeli/stant kirası, stant tasarımı ve dekorasyonu, organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetleri, fuar kataloğu, nakliye, fuar katılımına ilişkin ısıtma/ elektrik/ su/ internet/ temizlik/ güvenlik/ sigorta giderleri)
   • Özel tanıtım giderleri (Defile/ show/ özel sergi/ lansman/ basın tanıtımı/ kokteyl/ seminer/ konferans faaliyetleri, marka promosyon/ iletişim/ basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları,tadım aktiviteleri,  Konferans, Kongre, Panel ve Seminer ile Uluslararası Tasarım Yarışması/ Ödül Töreni Katılım Giderleri, Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri, Zincir marketlerin raflarına ve cafe/ bar/ restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli), Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar/ soğutucular)
   • Diğer tanıtım harcamaları (Tanıtım filmi yapımı, sinema reklamı, sponsorluk, toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

2)Yurt dışında açacakları birimlerinin;

   • Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
   • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

3) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

4) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

5) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Yönetim Danışmanlığı, Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları, Tasarım Danışmanlığı, Hukuk Danışmanlığı gibi danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

tutarında destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle desteklenir.

İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi

1)İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir. Destek süresi Bakanlık tarafından uygun görülen projeleri bazındadır.

2) İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla otuz adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için

1)İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları (istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir)

2)Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları

3)Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.Destek süresi; destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri bazında desteklenir. Şirketlerin sunacağı    tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla üç yıllık olabilir.

4)Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

5)Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

NOTLAR

   • Destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihi müteakip her yılın ilk üç ayı içerisinde bir önceki yıla ait; işbirliği kuruluşları ise gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden üç ay içerisinde, faaliyetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirir.
   • Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile bu şirketlerin harcama yetkisi verilen şirketleri, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.
   • İşbirliği kuruluşlarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenen proje ve/veya faaliyetleri, destek süresi içinde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılmazlar.
   • tasarım ve ürün geliştirme projelerinden istifade eden şirketler; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten yararlandırılmazlar.

EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN FİLM SEKTÖRÜNE YÖNELİK SUNULAN DESTEKLER 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8 sayılı Karar’ına dayanılarak hazırlan 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge kapsamında Film Sektörüne yönelik destek kapsamı aşağıdaki gibidir.

Destek Unsurları

1) Tescil ve korunma desteği

   • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, desteklenir.
   • Tescil yenileme giderleri, destek kapsamında yer almaz.

2) Rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği

   • Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.
   • Satın alınacak raporlar, yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır.

3) Belgelendirme desteği

   • Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
b) Belgelendirme tetkik giderleri,
c) Belge kullanım ücretleri,
ç) Zorunlu kayıt ücretleri,
d) Danışmanlık giderleri,
e) Eğitim giderleri,
f) Gözetim giderleri,
g) Yenileme giderleri,
ğ) Test/analiz giderleri.

   • Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

4) Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

   • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları, desteklenir.
   • Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecek olup yabancı dilin yanı sıra Türkçe dilinde de yapılan ve/veya yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.
   • Katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemelerinin müstakil olarak desteklenmesine ilişkin başvurular, malzemenin kullanıldığı etkinliğe ilişkin bilgi ve görsel örneklerin sunulması koşuluyla değerlendirilir.
   • “Özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonda görevli kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri hariç olmak üzere, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler yer alır.
   • Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

5) Yurtdışı birim desteği

   •  Yurtdışı birimlerin brüt kira (vergi/resmi/harç dahil) ve komisyon giderlerinin destek kapsamındadır.
   • Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları desteklenir.
   • Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınır.Destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

6) Danışmanlık desteği

   • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.

7) Acenta komisyon desteği

   • Yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,desteklenir.
   • Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

8) Pazara girişin desteklenmesi

   • Bu madde kapsamında aşağıda giderler desteklenir.

a) Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri,
b) Dublaj ve alt yazı giderleri,
c) Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri,
ç) Çoğaltım giderleri,
d) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri.

   • Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecek olup yabancı dilin yanı sıra Türkçe dilinde de yapılan ve/veya yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.
   • Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına %50oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.
   •  Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için belirtilen destek %70 oranında uygulanır.

9) Film platosu/stüdyosu kullanım giderlerinin desteklenmesi

   • Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirası giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, kira ödemelerini müteakip film platosu/stüdyosu işleten şirket tarafından “Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği” desteklenir.
   • Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri % 20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir.

10) Film kapsamında yapılan reklam giderlerinin desteklenmesi

   • Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.
   • Bu madde uyarınca desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir.
   • Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçemez.