Select Page

KOSGEB

KOSGEB AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

Proje Türü

Yeni ürün geliştirme, ürün iyileştirme ve üretim sisteminin iyileştirilmesi için yapılan Ar-Ge çalışmalarını destekler.

Projenin Amacı ve Gerekçesi 

  • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
  • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
  • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
  • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
  • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
  • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Proje Süresi

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay olup, Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Desteklenecek Proje Konuları

Yeni ürün geliştiren veya mevcut ürünlerde veya üretim süreçlerinde iyileştirmeler yapan KOBİ’ler ana hedef gruptur. TÜBİTAK için zayıf kalabilecek projeler bu destek programından faydalanabilir.

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı Destek Kalemleri, Üst Limitleri ve Oranları

  • Projede Çalışacak Personelin Net Maaşları

Destek Oranı % 75, Hibe Limiti: 150.000 TL,

(Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, üniversitelerin lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 TL, lisans mezunlarına 2.000 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL ve doktora mezunlarına 3.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.)

  • Projede Kullanılacak; Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Destek Oranı: % 75*, Hibe Limiti:150.000 TL, (Geri Ödemesiz), 300.000 TL, (Geri Ödemeli)

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

  • Proje Geliştirme Desteği

– Proje Danışmanlık Desteği : Destek Oranı: % 75, Hibe Limiti: 25.000 TL,

– Eğitim Desteği : Destek Oranı: % 75, Hibe Limiti: 10.000 TL

– Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği : Destek Oranı: % 75, Hibe Limiti: 20.000 TL,

– Proje Tanıtım Desteği : Destek Oranı: % 75, Hibe Limiti: 5.000 TL,

– Yurtiçi – Yurtdışı Kongre/ Konferans/ Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği : Destek Oranı:% 75, Hibe Limiti: 15.000 TL,

– Test, Analiz, Belgelendirme Desteği : Destek Oranı: % 75, Hibe Limiti: 25.000 TL