Select Page

Kalkınma Ajansları

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır. Kalkınma ajansları;

  • Bölgesel gelişme uygulamaları ile bölge planlarının etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesini; bölgelerin ülkenizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını; sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlayacak,
  • Yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik edecek,
  • Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek; bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak yükseltecek,
  • Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecek;
  • Sonuç olarak, hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.
  • Türkiye’deki bütün illeri kapsayacak şekilde 26 tane kalkınma ajansı kurulmuş olup dönemsel olarak proje teklif çağrıları yoluyla hem kamu kurumlarının hem Sivil Toplum Kuruluşlarının hem de KOBİ’lerin sunduğu projelere %50’lere varan oranlarda ve 500.000 TL’lere varan tutarlarda destek sağlamaktadırlar.
  • Her proje teklifinde programın öncelikleri belirlenir, bu programlarda bazen sektör (ör. Gıda, turizm, hayvancılık, petrokimya) ve bölge (ör. Nüfusu 30.000’in altındaki mahalli idareler) kısıtlamasına gidilir. Başvuracak projelerin yayımlanan öncelikleri karşılaması beklenir.
DÜZEY 2 BÖLGESİ İSİM KAPSAMDAKİ İLLER MERKEZ
TR31 İZKA İzmir İzmir
TR62 ÇUKUROVA Adana , Mersin Adana
TR10 İSKA İstanbul İstanbul
TR52 MEVLANA Karaman, Konya Konya
TR83 OKA Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Samsun
TRA1 KUDAKA Bayburt, Erzincan, Erzurum Erzurum
TRB2 DAKA Bitlis, Hakkari, Muş, Van Van
TRC1 İPEKYOLU Adıyaman, Gaziantep, Kilis Gaziantep
TRC2 KARACADAĞ Diyarbakır, Şanlıurfa Diyarbakır
TRC3 DİCLE Batman, Mardin, Şırnak, Siirt Mardin
TR21 TRAKYA Edirne,Kırklareli,Tekirdağ Tekirdağ
TR22 GÜNEY MARMAMARA Balıkesir,Çanakkale Balıkesir
TR32 GÜNEYEGE Aydın,Denizli,Muğla Denizli
TR33 ZAFER Afyonkarahisar,Kütahya,Manisa,Uşak Kütahya
TR41 BEBKA Bilecik,Bursa,Eskişehir Bursa
TR42 MARKA Bolu,Düzce,Kocaeli,Sakarya,Yalova Kocaeli
TR51 ANKARA Ankara Ankara
TR61 BATI AKDENİZ Antalya , Burdur , Isparta Isparta
TR63 DOĞAKA Hatay , Kahramanmaraş , Osmaniye Hatay
TR71 AHİLER Aksaray,Kırıkkale,Kırşehir,Nevşehir,Niğde Nevşehir
TR72 ORAN Kayseri , Sivas , Yozgat Kayseri
TR81 BATI KARADENİZ Bartın , Karabük , Zonguldak Zonguldak
TR82 KUZEY ANADOLU Çankırı , Kastamonu , Sinop Kastamonu
TR90 DOĞU KARADENİZ Artvin,Giresun,Gümüşhane,Ordu,Rize,Trabzon Trabzon
TRA2 SERHAT Ağrı,Ardahan,Iğdır,Kars Kars
TRB1 FIRAT Bingöl,Elazığ,Malatya,Tunceli Malatya