Select Page

Proje Bazlı Büyük Ölçekli Yatırımların Desteklenmesi

YATIRIMLARDA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMLARI

Yenlikçi, Ar-Ge ve yoğun yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı desteklenmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Destekler

 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 2. KDV İstisnası
 3. KDV İadesi
 4. Vergi İndirimi ve İadesi
 5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 6. Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 7. Nitelikli Personel Desteği
 8. Faiz Desteği veya Hibe Desteği
 9. Sermaye Katkısı
 10. Enerji Desteği
 11. Kamu Alım Garantisi
 12. Yatırım Yeri Tahsisi
 13. Altyapı Desteği
 14. Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması

Müracaat Koşulları

Kararnamenin amacı;

 • Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
 • Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
 • Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
 • Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
 • Yüksek katma değerli olma,
 • Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretimin yapılmasını sağlayabilme,
 • Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
 • Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,
 • Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
 • Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
 • Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yatırım olma,

nitelikleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulur.

 • Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari yatırım tutarının 100 Milyon ABD Dolarıolması gerekir.
 • Bakanlık belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir.