Select Page

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 14. Proje Çağrısı

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 400.000 TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşımayan)

 • Tarımsal Ar-Ge kurumlarının inovasyon potansiyellerinin belirlenmesi
 • Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması
 • Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi
 • TAGEM ve bağlı enstitülerinin faaliyetlerine yönelik ilgi kişi, kurum ve kuruluşlarının algılarının tespit edilmesi
 • Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi
 • Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi
 • Arı ürünlerinin fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi; yöresel ve ticari değeri olan balların standardizasyonu
 • Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, süt, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (Bakanlık Destek Üst Limiti: 3.000.000 TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşıyan)

 • Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi
 • Yeni teknolojilerle alternatif gıdalar, yem hammaddeleri ile yem ve gıda katkı maddeleri üretimi

 

Başvuru Takvimi

Başvuru yapılabilecek son tarih 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 18:00’dir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

 • Program kapsamında Bakanlıkça, konusu Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için KDV dâhil 400.000 TL’ye kadar Bakanlık desteği verilebilecek olup başvuran kurum katkısı zorunluluğu ve proje ortağı zorunluluğu mevcut bulunmamaktadır.
 • Bununla birlikte konusu Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için proje bütçesinin en fazla %70’i oranında destekleme sağlanacak olup bu Bakanlık desteğinin üst limiti KDV dâhil 3.000.000 TL’dir. II. Grup Öncelikli Konular kapsamındaki projelerde en az %30 oranında başvuran kurum katkısı olmalıdır. Konusu II. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda proje ortağı bulunması ise zorunludur. Bu kapsamdaki projelerdeki ortaklık kuralları ise şöyledir:
  • Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan Ar-Ge Destek Programı kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları da dahil edilebilir.
  • Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak üniversiteler de dâhil edilebilir.