Select Page

KOSGEB Genel Destekler

KOSGEB Genel Destek Programı

Programın Amacı

  • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
  • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Programın Destek Oranı ve Üst Limiti

Genel Destek Programı Destekleri Destek

 

Üst Limiti

(TL)

Destek Oranı (%)
1.Bölge 2., 3., 4. Bölgeler 5. ve 6. Bölgeler
Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 % 50 % 60 % 70
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
Tanıtım Desteği 25.000
Eşleştirme Desteği 30.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
Danışmanlık Desteği 22.500
Eğitim Desteği 20.000
Enerji Verimliliği Desteği 75.000
Tasarım Desteği 22.500
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000**
Belgelendirme Desteği 30.000**
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000
Bağımsız Denetim Desteği 15.000
Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000
Lojistik Desteği 40.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100  oranında desteklenir.

Programın süresi işletme için yıldır.